2521181818 1ης Ιουλίου 7 - Δράμα vips.secdrama@gmail.com